آراد برندینگ
آموزش تجارت معرفی تاجران بازار تهاتر ايران
کانال تاجران
1395/10/21 15:41

قیمت فروش فرش طرح خشتی ماشینی

قیمت فروش هر یک از انواع فرش های ماشینی چگونه محاسبه می گرد؟ طرح خشتی و یا قابی چگونه طرحی بوده است؟ تولیدات نوع فرش های 700 شانه براساس طرح خشتی نیز امکان پذیر است؟
قیمت برای هریک از انواع تولیدات فرش های ماشینی به این ترتیب بوده که با توجه به اندازه و تراکم شانه ی فرش محاسبه می گردد البته نوع مواد استفاده شده در ان که ایا طبیعی و یا مصنوعی بوده است تاثیرگذار بر قیمت فروش فرش می باشد.
یکی از طرح های موجود در بین نقوش فرش ایرانی طرح خشتی و یا قابی بوده است که این طرح به صورت مستطیل های کوچک در سطح فرش گسترانده شده و هر یک از این قاب ها برای خود دارای نقش های متفاوتی بوده اند. زیبا بودن این طرح خشتی به دلیل طرح های متفاوت و متنوعی می باشد که در هر یک از قاب های ان استفاده شده است.
اما از تولیدات این فرش در بین مدل های ماشینی در همه ی انواع فرش ها چون 700 شانه تا 1000 شانه بوده که برای تهیه و خریداری کردن ان با قیمت فروش مناسب تر می توانید فرش های 700 را انتخاب نماید.


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :